פתיחת פניה חדשה

אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:

 Billing

Request support regarding billing/payment issues

 Minecraft

Support for your Minecraft server issues/queries

 Web Host

Support for Web Hosting issues/queries

 Dedicated

For all your pre-sales inquiries

 Discord Bot

Support for discord bot related issues/queries

 Terraria

Support related to Terraria issues